7 min read

GB Yawgmoth modern – deck tech i sideboard guide

GB Yawgmoth modern – deck tech i sideboard guide
Geralf Messenger by Kev Walker

Historia combo decków opartych na stworach jest długa. Mi najbardziej zapadły w pamięci Devoted Druid oraz Heliod, Sun-Crowned z creature-combo decków ostatnich paru lat. Aktualnie reprezentacja tych talii nie jest szeroka ze względu na obecność Fury oraz Wrenn and Six. Jest jednak talia, która mimo przeciwności jest w solidnym tier 1 — Green-Black Yawgmoth.

Talia jest znana z tego, że trudno gra się nią oraz przeciwko niej. Mam nadzieję, że dziś rozjaśnię sprawę obydwu osobom, niezależnie po której stronie stołu siedzą. Dodatkowo gra nią aktualny mistrz świata Yuuta Takahashi oraz aktualny oficjalny Mistrz Polski Wojciech Kowalczuk — grono potężnych magów.

Mainboard (60)
Birds of Paradise
Blood Artist
Blooming Marsh
Boseiju, Who Endures
Chord of Calling
Dryad Arbor
Eldritch Evolution
Endurance
Forest
Geralf’s Messenger
Grist, the Hunger Tide
Ignoble Hierarch
Misty Rainforest
Nurturing Peatland
Overgrown Tomb
Strangleroot Geist
Swamp
Twilight Mire
Urborg, Tomb of Yawgmoth
Verdant Catacombs
Wall of Roots
Yavimaya, Cradle of Growth
Yawgmoth, Thran Physician
Young Wolf
Sideboard (15)
Crime // Punishment
Endurance
Force of Vigor
Magus of the Moon
Outland Liberator
Scavenging Ooze
Thoughtseize

This post is for subscribers only